Detail Beelddocument Gazelle

Titel: Advertentie De Kampioen
Deelcollectie: Promotie
Objectnummer: 004642
Objectcategorie: Prent
Objectnaam: Advertentie
Beschrijving: Ongevraagd attest.
Bij de vele ongevraagde tevredenheidsbetuigingen, die betreffende de Gazelle rijwielen dagelijks binnenkomen, ontvingen wij nog onderstaande mededeeling:
In mei 1912, dus voor 10 jaar, leverde U mij een Gazelle rijwiel No. 9. Ik heb dit rijwiel bij nacht en dag, onder alle weersgesteldheden, op alle mogelijke en onmogelijke terreinen bereden, het werd honderden malen per spoor vervoerd.
Het heeft mij al die jaren nooit den dienst geweigerd, maar wat nog meer beteekent, het doet nog dagelijks dienst en loopt, na al wat het heeft gepresteerd, nog volkomen geruischloos.
U moogt van deze mededeeling naar eigen keuze gebruik maken. Ik had behoefte U deze verklaring, hoewel ongevraagd, te doen.
G. de Wal, Ede.
Dergelijke uitingen zijn een waarborg voor de superioriteit van ons fabrikaat.
N.V. Gazelle Rijwielfabriek, v/h Arentsen & Kölling.
Periode: 1922

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.