Detail Beelddocument Gazelle

Titel: Ontwerp André Vlaanderen van advertentie
Deelcollectie: Promotie
Objectnummer: 004497
Objectcategorie: Prent
Objectnaam: Advertentie
Beschrijving: In het oud en grijs verleden, zoo de sage ons vertelt, werd heel Hamelen ononhoudbaar door een rattenplaag gekweld.
Toen verscheen een reizend speelman, die door de tonen van zijn fluit Alle ratten wist te lokken, meegevoerd, de poorten uit.
Maar de vroedschap was ondankbaar en onthield den man zijn geld, Die, als straf voor trouweloosheid, 't zwaarste vonnis heeft geveld.
Met een heel bijzonder wijsje, liefdelijk als van een fee, Lokte hij uit alle huizen nu kind'ren met zich mee.
Zie thans hoe het merk Gazelle algemeen bewondering wekt En een leger trouwe fietsers als betooverd tot zich trekt.
Van zoo'n fraai Gazelle rijwiel gaat een suggestieve macht, Door zijn edele constructie, beeld van sierlijkheid en kracht.

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.