Detail Beelddocument Gazelle

Titel: Advertentie André Vlaanderen
Deelcollectie: Promotie
Objectnummer: 001996
Objectcategorie: Prent
Objectnaam: Advertentie
Beschrijving: Wie 's zomers met den trein Door 't Geldersch landschap spoort,
Wordt door de weeld' en pracht Van bosch en hei bekoord.
Doch ook de nijverheid Komt u haar bloei bewijzen,
Waar gij een pracht fabriek te Dieren zien verrijzen.
Van verre ziet uw oog Den naam Gazelle staan
Die duidt de bakermat Van 't beste rijwiel aan.
Een groote bijenkorf Gelijkt dit trotsch gebouw
Daarin is 't nijv're volk Dag in, dag uit in touw
Om trouw, met zorg en vlijt, De rijwielen te bouwen,
Voortdurend aangespoord Door algemeen vertrouwen.
Gazelle rijwielen fabriek te Dieren
Periode: 24/6/1927

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.