Detail Beelddocument Gazelle

Titel: Advertentie André Vlaanderen
Deelcollectie: Promotie
Objectnummer: 000505
Objectcategorie: Prent
Objectnaam: Advertentie
Beschrijving: De plicht van een goed staatsburger
Allen, die verzuimd hebben in te teekenen op de vrijwillige leening van f. 275.000.000 en daardoor niet 'n steen bijgedragen hebben tot de versterking der fundamenten onzer nationale weerbaarheid kunnen dit verzuim nog herstellen door 'n Gazelle rijwiel te koopen dat even soliede is en waardoor de nationale industrie bevorderd wordt.

Deze advertentie refereert aan de zgn. oorlogslening tegen 5% van eind 1914. Inschrijven was mogelijk tot 11 januari 1915
Merk op dat de firma Arentsen & Kölling wordt genoemd (en nog niet de Gazelle rijwielfabriek).
Periode: 12/1914-1915

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.